Artykuł sponsorowany

Jak ubiegać się o dofinansowanie protezy?

Jak ubiegać się o dofinansowanie protezy?

Dofinansowanie protezy może być kluczowe dla osób, które potrzebują tego rodzaju wsparcia, ale nie mają wystarczających środków na pokrycie kosztów. W Polsce istnieje kilka możliwości uzyskania takiego dofinansowania, zarówno ze strony państwa, jak i innych instytucji. W niniejszym artykule przedstawimy najważniejsze informacje na temat ubiegania się o dofinansowanie protezy w Polsce.

Narodowy Fundusz Zdrowia (NFZ) – pierwszy krok

Narodowy Fundusz Zdrowia to główna instytucja odpowiedzialna za finansowanie świadczeń zdrowotnych w Polsce. NFZ oferuje dofinansowanie protez kończyn, zarówno górnych, jak i dolnych, dla osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności. Aby ubiegać się o takie dofinansowanie, należy zgłosić się do lekarza specjalisty (np. ortopedy), który po przeprowadzeniu badania może wystawić skierowanie na protezę. Następnie, z tym skierowaniem należy udać się do wybranego zakładu protetycznego, który przygotuje stosowną dokumentację i wystąpi do NFZ o dofinansowanie.

PFRON – dodatkowe możliwości

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON) to kolejna instytucja, która może udzielić wsparcia finansowego na zakup protezy. PFRON oferuje różnorodne programy, takie jak "Aktywna rehabilitacja" czy "Wsparcie osób niepełnosprawnych w zatrudnieniu", które mogą obejmować również dofinansowanie protez. Aby ubiegać się o takie wsparcie, należy zgłosić się do powiatowego centrum pomocy rodzinie lub innego podmiotu realizującego programy PFRON, gdzie uzyska się szczegółowe informacje na temat wymaganej dokumentacji i procedury ubiegania się o dofinansowanie.

Fundacje i organizacje pozarządowe

Oprócz instytucji państwowych warto sprawdzić możliwości uzyskania dofinansowania protezy od fundacji i organizacji pozarządowych. W Polsce działa wiele takich podmiotów, które oferują wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych, w tym na zakup protez. Aby ubiegać się o takie dofinansowanie, należy skontaktować się bezpośrednio z wybraną fundacją lub organizacją pozarządową, która udzieli informacji na temat wymaganej dokumentacji oraz procedury ubiegania się o wsparcie. Jeśli chodzi o sprawne dofinansowanie protezy, Poznań jest miastem, w którym skorzystamy ze wsparcia i pomocy specjalistów. Spośród nich wymienić należy przede wszystkim Łukasza Janiaka, który oferuje wysokiej jakości protezy kończyn dolnych oraz górnych. Sprawność działania, pomoc w ubieganiu się o dofinansowanie, korzystne ceny - to tylko niektóre czynniki, dzięki którym zdecydowanie warto zapoznać się z ofertą tego doświadczonego specjalisty.

Podsumowując, osoby potrzebujące dofinansowania na zakup protezy mają w Polsce kilka możliwości uzyskania takiego wsparcia. Najważniejsze z nich to Narodowy Fundusz Zdrowia oraz Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Warto również sprawdzić oferty fundacji i organizacji pozarządowych, które często oferują dodatkowe wsparcie finansowe dla osób niepełnosprawnych.